24 iulie 2024
OIPSI – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Etapa de evaluare

pcdata

Procesul de evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

– etapa de verificare a conformității administrative a dosarului Cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului;

–  etapa de evaluare tehnico-economică a propunerii de proiect;

–  etapa de selecție a proiectelor.

Pentru verificarea conformității administrative și de eligibilitate a Cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU.

Pentru ca un proiect să treacă în etapa de evaluare tehnico-economică, este necesar ca proiectul să obțină ˝DA˝ la toate întrebările din grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

În această etapă vor fi evaluate doar acele proiecte care îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate.

Evaluarea cererilor de finanțare/proiectelor se va face în mod individual de către experți desemnați pe fiecare proiect, pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile de evaluare descrise în grilele de evaluare tehnică și financiară, prin acordarea de puncte (numere întregi, în limitele maximale prevăzute în grila de evaluare tehnico-economică), însoțită de justificarea alegerii punctajelor acordate.

Criteriile de evaluare principale pe baza cărora vor fi punctate proiectele sunt:

  • Relevanța
  • Impactul socio-economic
  • Sustenabilitatea
  • Eficiența

Punctajul final total rezultat va fi reprezentat de media aritmetică a punctajelor totale acordate de către evaluatori.

Indiferent de punctajul obținut în etapa de evaluare tehnico-economică, toate proiectele intră în Comitetul de Selecție. Acesta poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele decizii:

– să selecteze proiectul fără modificarea conținutului și condițiilor definite în Cererea de finanțare și anexele acesteia;

– să selecteze proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale, în baza rapoartelor de evaluare sau în situația epuizării bugetului apelului. În acest caz, solicitantul poate să accepte implementarea proiectului în întregime sau să renunțe la solicitarea finanțării;

– să respingă proiectul dacă proiectul nu îndeplinește punctajul minim necesar în conformitate cu grila de evaluare, din alte motive legate de conținutul proiectului sau dacă pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte au fost epuizate fondurile alocate;

– să solicite motivat reevaluarea proiectului.

Comitetul de selecție se va întruni ori de câte ori este necesar și va analiza rapoartele de evaluare și grilele tehnico-economice primite.

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut