24 iulie 2024
OIPSI – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Europeană

pcdata

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

Hotarare privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala,

Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020

Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171203 

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/172567

 

Regulamentul Comisiei (CE) nr.68/2001 din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de stat pentru formare profesionala, cu modificările ulterioare (EN)

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1628/2006 din 24 octombrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE ajutoarelor de stat naţionale pentru investiţii regionale (ENRO)

Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999 (ENRO)

Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare (ENRO)

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis (ENRO)

Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999 (ENRO)

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut