24 iulie 2024
OIPSI – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Sustenabilitate

pcdata

Ce este sustenabilitatea/durabilitatea investiției în accepțiunea fondurilor europene?

Sustenabilitatea/durabilitatea investiției este perioada de timp, ulterioară perioadei de implementarea a proiectului, în care investițiile realizate prin proiect își vor produce efectele și rezultatele scontate.
Perioada de sustenabilitate/durabilitate se întinde pe o perioadă de 3 anii pentru IMM-uri și 5 ani pentru cele din sectorul public din momentul finalizării implementării proiectului.

Care sunt obligațiile beneficiarilor?

Să utilizeze elementele din proiect în scopul pentru care au fost achiziționate și să mențină investiția realizată.
Să transmită anual, pe întreaga perioadă de durabilitate, Rapoarte de Durabilitate, după depunerea situațiilor financiare la ANAF, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.
Să asigure vizibilitatea rezultatelor proiectului pe întreaga perioadă de sustenabilitate/durabilitate, iar în materialele destinate publicului să specifice faptul că proiectul a fost finanțat din asistență nerambursabilă, cu includerea elementelor minime obligatorii din Manualul de Identitate Vizuală
Să îndosarieze şi să păstreze toate documentele proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile până la închiderea oficială a Programului Operațional Competitivitate sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

Ce trebuie să conțină Rapoartele de Durabilitate?

Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin informații privind:

  • modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;
  • modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;
  • modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.

Ce face OIPSI în perioada de durabilitate?

Activitatea de monitorizare continuă și în această perioadă. Personalul cu atribuţii specifice din cadrul OIPSI colectează date şi informaţii, întocmește rapoarte, efectuează verificări, analizează şi avizează rapoartele de durabilitate și efectuează vizite la fața locului, pentru constatarea în teren a informațiilor din rapoarte.

Ce nu trebuie să facă un beneficiar pe perioada de sustenabilitate/durabilitate?

În această perioadă de sustenabilitate, Beneficiarul nu trebuie să facă următoarele modificări:

  • schimbări substanțiale care să afecteze natura proiectelor, obiectivelor sau condiţiilor de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;
  • schimbări asupra proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
  • încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

Care sunt consecințele nerespectării obligațiilor asumate în perioada de sustenabilitate?

Nerespectarea clauzelor contractuale precum și neîndeplinirea indicatorilor de rezultat asumați pot avea drept consecinţă aplicarea de corecţii financiare ce pot ajunge până la recuperarea în întregime a sumei acordate pentru finanțarea proiectului.

Când își înceteză valabilitatea Contractul de Finanțare?
Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operaţional Competitivitate, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 

*Parcurgerea acestui material nu exonerează beneficiarul de obligația de a parcurge și respecta prevederile contractului de finanțare și/sau ale legislației aplicabile.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Sunt de acord Detalii

Politica de confidențialitate
Sari la conținut